Παρατηρήσεις

Για καλύτερη κατανόηση και προστασία των πελατών μας

από διάφορες ανεπιθύμητες συνέπειες με το νόμο λόγω αυθαίρετων εργασιών σας παρουσιάζουμε όλες τις εργασίες που εμπίπτουν σε άδεια μικρής κλίμακας βάσει του νόμου Ν.4067/2012 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012, Πρέπει πριν την εκτέλεση τους με έγγραφη ενημέρωση να δηλωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ( πρώην Πολεοδομία ), που το γνωστοποιεί στο οικείο αστυνομικό τμήμα:

1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν την φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.

2. Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί χωρίς χρήση ικριωμάτων (χωρίς σκαλωσιά).

3. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

4. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

5. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

6. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς την χρήση ικριωμάτων.

7. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίου.

8. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00m), σε γήπεδο περιοχής εκτός σχεδίου.

9. Περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδου σε εκτός σχεδίου περιοχή.

10. Οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

11. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριούς χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο.

12. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.

13. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας μέγιστης επιφάνειας 50m2. σύμφωνα με την παρ. 3θ΄του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012 (Συνυποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού).

14. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι +/- 0,5m από το έδαφος.

15. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του αρθ. 16

16. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων με την παραγρ. 2β΄και γ΄ του αρθ. 19

17. Τοποθέτηση φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

18. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (στις εξωτερικές όψεις υφισταμένου κτιρίου, χωρίς να αλλοιώνονται οι όψεις)

19. Τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων (στις εξωτερικές όψεις υφισταμένου κτιρίου, χωρίς να αλλοιώνονται οι όψεις)

Προσοχή!!!

Γενικά όλες οι παραπάνω εργασίες που περιλαμβάνονται σε άδειες μικρής κλίμακας δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του κτηρίου εκτός από το #18.

Όταν π.χ. γίνεται αντικατάσταση κουφώματος, πρέπει να γίνεται στο υφιστάμενο άνοιγμα, χωρίς το άνοιγμα αυτό να αλλάξει διαστάσεις. Διαφορετικά εμπίπτει σε κανονική οικοδομική άδεια.

Στο #6 δεν επιτρέπεται η αλλαγή του ξύλινου σκελετού ή αντικατάσταση της στέγης, παρά μόνο επισκευή αυτής, η αντικατάσταση εμπίπτει σε οικοδομική άδεια.

Όλες οι άδειες πρέπει να γνωστοποιούνται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και οι ιδιοκτήτες να ξεκινάνε τις εργασίες εφόσον έχουν βεβαιωθεί ότι η αστυνομία είναι ενημερωμένη.

Για την προστασία όλων των υποψήφιων αγοραστών πρέπει μαζί μας να κάνουν Έλεγχο οικοδομησιμότητας και νομιμότητας πριν κάθε αγοραπωλησία.

Παράδειγμα: Για κατοικία που θέλετε να αγοράσετε στο Πλωμάρι στον τομέα Α του Σχεδίου Πόλης, το οικόπεδο πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 40m2 (>40m2) με πρόσωπο τουλάχιστον 4m σε δημοτική οδό και ο τελευταίος τεμαχισμός του οικοπέδου να έχει γίνει πριν το 02-07-1968, για να μπορεί να βγει οικοδομική άδεια αν χρειαστεί. Αν κάτι από τα παραπάνω δεν εκπληρώνεται τότε μόνο άδειες μικρής κλίμακας μπορούν να εκδοθούν. Πιθανή μελλοντική κατάρρευση της οικίας ή μέρος αυτής, θα σας βάλει σε μεγάλα προβλήματα, διότι δεν μπορεί να επισκευαστεί ή εκ νέου κατασκευαστή άλλη οικία.

Για να αποφύγετε τυχών λανθασμένες αποφάσεις ελάτε στο γραφείο μας από όπου θα πάρετε τις τεχνικές μας συμβουλές.