Μελέτες – Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε

την εκπόνηση όλων των μελετών που άπτονται στους τομείς των Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών και των Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση, τα τεχνολογικά μέσα, την εμπειρία, αλλά και ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε την όποια σας σχετική ανάγκη.

Ενδεικτικά, μπορούμε να εκπονήσουμε τις παρακάτω μελέτες:

Αρχιτεκτονικά
Στατικά
Αποτυπώσεις χώρων
Περιβάλλοντος χώρου
Ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας
Ύδρευσης , αποχέτευσης και θέρμανσης

Όλες οι μελέτες και τα έγγραφα που αναλαμβάνουμε συντάσσονται με επαγγελματισμό και συνέπεια. Ελάτε να συζητήσουμε από κοντά το έγγραφο που χρειάζεστε και να σας το παρέχουμε αξιόπιστα και γρήγορα.